MIMI®-flapless - Minimalnie Inwazyjna Metoda Implantacji

Faworyzowana przez nas, chroniąca okostną, metoda operacyjna MIMI®-Flapless nie pozostaje w sprzeczności z klasyczną metodą implantacji, lecz stanowi optymalne uzupełnienie. Implanty Champions są dumne z tego, że są stanowią jeden z niewielu systemów, przy użyciu których można operować zgodnie z procedurą MIMI®, z użyciem implantów jednoczęściowych, ale także i dwuczęściowych! Ważnym argumentem jest to już sam design wierteł, ponieważ tylko za pomocą stożkowych trójkrawędziowych wierteł można zarówno usuwać jak i „lateralnie zagęszczać” kość. Zwycięska pozycja implantów MIMI, wynalezionych przez twórcę implantów Champions dr Armina Nedjat, od 10 lat zdobywa coraz więcej zaufania u stomatologów do ich stosowania w wielu krajach (USA, Europa, Azja).

1. Czym bezpłatowa metoda MIMI® różni się od konwencjonalnego, klasycznego sposobu postępowania?

W przypadku MIMI® nie przeprowadza się tzw. krwawej operacji, lecz raczej zabieg chirurgiczny podobny do dopasowania „klucza do dziurki“, tak jak w procedurach endoskopii internistycznej. Pacjent może zazwyczaj już następnego dnia powrócić do normalnego trybu życia.

Po zabiegu nie występuje typowy ból i obrzęk, ponieważ zabieg MIMI® wykonuje się bez naruszenia okostnej – zarówno w fazie chirurgicznej jak i protetycznej! W około 98% wszystkich przypadków nie występuje potrzeba odsłaniania implantów, ani ponownego nacinania dziąseł. Bezpośrednio po zabiegu implantacji pobiera się wycisk techniką łyżki zamkniętej, podobnie jak po oszlifowaniu zęba. Zalety tej metody, takie jak zmniejszenie liczby koniecznych wizyt oraz ogromne oszczędności czasowe, nie powinny przysłonić głównych jej zalet dla pacjenta: po takim jednorazowym zabiegu nie odczuwa on prawie żadnego bólu, a odbudowa protetyczna może zazwyczaj zostać osadzona już po 8–10 tygodniach. W przypadku możliwości natychmiastowego obciążenia jest to naturalnie możliwe nawet tego samego dnia, albo kilka dni po zabiegu chirurgicznym.

MIMI®-zalety:

  • Minimalnie inwazyjna metoda implantacji (MIMI®)
  • Faza chirurgiczna bez podnoszenia płata okostnowego
  • Bez potrzeby odsłaniania implantu
  • W fazie protetycznej nie ma potrzeby pobierania wycisku z poziomu poddziąsłowego

MIMI®-Flapless: die sanfte, „unblutige” Implantation MIMI®-Flapless: ohne Schmerzen und Schwellungen MIMI®-Flapless: maximal Periost-schonend MIMI®-Flapless: in rund 98 % keine Implantat-Freilegung oder Wiedereröffnung der Gingiva MIMI®-Flapless: enormer Zeitgewinn MIMI®-Flapless: keine Schmerzen und die Prothetik ist nach 8-10 Wochen definitiv eingesetzt

2. Czy potrzebna jest tomografia stożkowa, oprogramowanie do planowania zabiegów oraz szablon chirurgiczny 3D, aby móc wykonywać zabiegi bezpłatowe?

Nie, tylko u około 5% naszych „codziennych pacjentów“ tomografia stożkowa wykonana przed zabiegiem może być konieczna i uzasadniona z medycznego punktu widzenia. Niekorzystny stosunek „kosztów do korzyści“ jest z punktu widzenia pacjenta czynnikiem istotnym, podobnie jak zwiększona ekspozycja na promieniowanie rtg.! Szablony chirurgiczne są sensowne i uzasadnione tylko w przypadku systemów pracujących w kości gąbczastej z prędkością co najmniej 400 obr./min. Poza tym poważne, nie sponsorowane przez przemysł badania mówią jasno: Szablon chirurgiczny nie zapewnia ani klinicyście, ani pacjentowi „większego poziomu bezpieczeństwa”. Jest nawet dokładnie odwrotnie: ponieważ nie widzi się tak naprawdę pola zabiegowego i jest się zdanym całkowicie na jakość pracy laboratorium, które wykonało szablon. Również oprogramowanie do planowania zabiegu nie jest zalecane w przypadku techniki MIMI®, ponieważ obowiązuje w niej następująca zasada: „Średnica planowanych implantów nie zależy od szerokości wyrostka zębodołowego, lecz od stabilności pierwotnej wprowadzanych śródzabiegowo kondenserów kości!“

Zostało to już dawno temu potwierdzone badaniami naukowymi!

MIMI®-Flapless: DVT-Aufnahme nicht zwingend notwendig MIMI®-Flapless: Empfehlung ohne Bohrschablone MIMI®-Flapless: Eine Bohrschablone bietet weder dem Behandler noch dem Patienten mehr Sicherheit MIMI®-Flapless: Planungs-Software nicht empfehlenswert

3. Czy stosując bezpłatowy zabieg MIMI® można czasami nie wykonywać augmentacji?

Tak, ponieważ w przypadku niedoborów wymiaru pionowego można coraz częściej sięgać również po implanty krótsze (od 6 mm długości). W przypadku niedoborów wymiaru poziomego (wąskie wyrostki zębodołowe) można zastosować technikę MIMI® II (stworzoną i opracowaną przez dr. Ernsta FuchsSchallera, 1996). Tak na marginesie – badania statystyczne wykazały, że uzyskiwane wyniki są takie same, jak w przypadku stosowania dłuższych implantów, a wiążą się ze znacznie mniejszym odsetkiem powikłań, resorpcji oraz mniejszą liczbą zabiegów, niż to jest w przypadku rozległych, nie zawsze skutecznych procedur odbudowy kości.

Durch das MIMI®-Flapless-Verfahren kann man vielfach auf Augmentationen verzichten

4. Jak długo po ekstrakcji zęba należy czekać na regenerację tkanki kostnej, aby można było wykonać zabieg implantacji?

Szczera odpowiedź – z czysto medyczno-fizjologicznego punktu widzenia oraz z potrzeby psychologicznej pacjenta: można go wykonać 2–5 minut po ekstrakcji zębów! Najlepszym momentem na zabieg implantacji jest czas bezpośrednio po ekstrakcji zęba!

Dlatego też uważam stwierdzenie „W mojej praktyce prawie w ogóle nie mam potencjalnych pacjentów implantologicznych“ za całkowicie nieodpowiadające duchowi czasu! Również w tym zakresie MIMInolodzy są wspierani przez „naukę“ i jej badania: „Dla zachowania struktur tkanek twardych i miękkich implantacja natychmiastowa jest środkiem z wyboru!“ Pacjenci są najczęściej bardzo wdzięczni, gdy pozwala się im współdecydować o sposobie leczenia. Z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego należy pacjentowi zawsze dać wystarczająco dużo czasu na podjęcie decyzji. Jednakże powinno się, a nawet trzeba mu zaoferować możliwość implantacji natychmiastowej! Implantacja taka (ekstrakcja zęba i implantacja w trakcie jednej wizyty) jest nie tylko ogromną szansą dla naszych gabinetów – tak naprawdę, to daje ona pacjentowi szansę na maksymalne zachowanie tkanek. To przecież tylko jedno znieczulenie miejscowe i tylko jeden zabieg operacyjny! Dla większości pacjentów wydaje się to być ważne również z psychologicznego punktu widzenia: „Chory ząb zostaje usunięty, zdrowy korzeń wszczepiony!“.

MIMI®-Flapless: Implantation gleich im Anschluss an eine Zahnextraktion MIMI®-Flapless: Sofortimplantation das Mittel der Wahl MIMI®-Flapless: Riesen-Chance Sofortimplantation MIMI®-Flapless: Sofortimplantation maximal schonend MIMI®-Flapless Sofortimplantation: „Kranker Zahn raus, gesunde Wurzel rein”

5. Jeszcze nigdy nie wszczepiłem implantu, ponieważ się tego bałem, chętnie jednak spróbowałbym techniki MIMI®. Co mam zrobić?

W chwili obecnej certyfikowane kursy MIMI® I, II & V wraz z egzaminem praktycznym są organizowane we Flonheim koło Moguncji (Mainz) w Champions-Implants Future Center. Jednakże możemy zaoferować Państwu indywidualne kursy chirurgiczne w Waszym gabinecie, podczas których – pod nadzorem – mogą Państwo nauczyć się tej techniki i stosować ją u swoich pacjentów. Doświadczeni implantolodzy nie potrzebują naturalnie takiego szkolenia, nawet nie muszą uczestniczyć w kursie MIMI®-I. Wystarczy pisemne potwierdzenie (faksem), że zapoznali się z podstawowymi regułami techniki MIMI® oraz że je zrozumieli. Celem tych działań jest po prostu „demistyfikacja implantologii“ oraz wprowadzenie techniki MIMI® do każdego „normalnego“ gabinetu stomatologicznego! Implantologia nie może być towarem luksusowym dostępnym tylko dla zamożnych elit i oferowanym im przez inne, samozwańcze elity

6. Boję się, że mogę spowodować perforację kości, pracując bez bezpośredniej kontroli wzrokowej pola zabiegowego! Czy w technice MIMI® nie pracuje się w pewnym sensie na oślep?

Nie, nigdy nie pracuje się „na oślep“, ponieważ cały czas prowadzi się przy pomocy cienkiej, elastycznej sondy Kontrolę Konturu Kostnego (KKK) i – podobnie, jak w przypadku leczenia endodontycznego - „widzi się palcami“: Podczas leczenia endodontycznego też nie trzeba przecież widzieć zęba, aby wyobrażać sobie przebieg korzenia – pracujemy tam przede wszystkim palcami. Należy przy tym nadmienić, że w obszarze kości gąbczastej pracujemy z prędkością obrotową ok. 70, a nie 400 do 1500 obr./min., jak to jest w przypadku wierteł spiralnych w technice konwencjonalnej! Tak więc znowu robimy to podobnie jak w przypadku endo: bardzo powoli! W ten sposób nigdy nie utracimy właściwego czucia kości! Niezbędne w tej technice stożkowe wiertła o przekroju trójkątnym, kondensery kostne oraz same implanty traktuję jako „osteotomy“, które w łagodny i kontrolowany sposób zagęszczają tkankę kostną. Jednocześnie te trójkątne, stożkowe wiertła – stosowane przy niskich obrotach – są zawsze w pewnym sensie „prowadzone” przez przedsionkową i językową warstwę zbitą pozostając cały czas w warstwie gąbczastej!

Bei MIMI®-Flapless arbeitet man niemals blind Bei MIMI®-Flapless wird in der Spongiosa der Knochen nur mit ca. 70 U/Min aufbereitet Bei MIMI®-Flapless verliert man niemals das Gefühl für den Knochen

7. Czy w przypadku implantacji bezpłatowej istnieje niebezpieczeństwo, że w trakcie wykonywania nawierceń przezdziąsłowych dojdzie do przetransportowania komórek nabłonkowych do wnętrza kości i łącznotkankowego wgojenia implantu?

Również ta pierwotna teza pochodząca z czasów implantologicznego kamienia łupanego została już dawno temu obalona: Komórki nabłonkowe mogą przeżyć bez normalnego odżywania tylko przez bardzo krótki czas. Nie mają one negatywnego wpływu na proces osteosyntezy czy też na przebudowę tkanki kostnej. Poza tym stożkowe, trójkątne wiertła mają tę pozytywną właściwość, że praktycznie nie są w stanie wprowadzić niczego do wnętrza preparowanego łoża kostnego.

Uważa się, że za „łącznotkankowe“ wgajanie się implantów ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim boczne ruchy implantów w wymiarze mikro i makro w okresie między 2 i 8 tygodniem po zabiegu, co często może doprowadzić do utraty implantów.

MIMI®-Flapless: Eine Osteosynthese oder ein Knochenumbau werden nicht negativ beeinflusst MIMI®-Flapless: konische Dreikant-Bohrer haben die positive Eigenschaft, faktisch nichts in die Knochen-Kavität hineinbringen zu können

8. Jakie wyposażenie techniczne należy mieć w gabinecie, aby móc rozpocząć pracę z techniką MIMI® czy też z implantami Champions?

Zasadniczo wystarczy zielona (zwalniająca) kątnica, która jest prawidłowo podłączona do unitu z wystarczającym ciągiem. Dobrze byłoby mieć zdjęcie ortopantomograficzne – można je wykonać u któregoś z zaprzyjaźnionych kolegów za rogiem lub u ortodonty, ponieważ jest ono przydatne do zaplanowania zabiegu. Ale nie jest wymagane posiadanie specjalnego zestawu chirurgicznego, systemu chłodzenia wodą, urządzenia piezochirurgicznego, czy tomografii stożkowej w gabinecie.

9. Od jak dawna stosowana jest technika MIMI® i jak wielu kolegów z nią już pracuje?

Technika MIMI® jest znana w Niemczech od ok. 25 lat!

Ja sam wykonuję zabiegi implanto-protetyczne od 1994 roku i wszczepiłem do chwili obecnej ponad 22.000 implantów w systemie MIMI®. W okresie 2001–2006 stworzyłem na bazie kilku znanych mi systemów system implantologiczny ChampionsImplants System, który jest dzisiaj stosowany z powodzeniem w ponad 4000 klinikach w ok. 65 krajach całego świata.

„Nic nie jest tak stałe jak ciągła zmiana!“

Tak, gdzie jedni się zatrzymują, inni podążają dalej! Dlatego jestem przekonany, że technika MIMI® stanie się „złotym standardem“ implantologii! Dla dobra naszych pacjentów!

10. Czy ubezpieczyciele ustawowi, prywatni i fundusz zdrowia honorują leczenie z zastosowaniem techniki MIMI®? Czy mogę mieć problemy z wynagrodzeniem z tego tytułu?

Z punktu widzenia wynagrodzenia lekarzy stomatologów w Niemczech – w szczególności od wprowadzenia nowego taryfikatora dla dentystów – otrzymuje się takie samo wynagrodzenie za działania chirurgiczne i protetyczne, ponieważ nie rozlicza się już procedur, ale całe świadczenie jako takie!

Podobnie rozliczane są zabiegi bone-spreadingu i podniesienia dna zatoki metodą zamkniętą, oczywiście jeżeli świadczenie takie zostanie wykonane! Zdarza się to wprawdzie rzadko, ale szczególnie niektórzy ubezpieczyciele prywatni mylą właśnie zabieg techniką MIMI® ze stosowaniem tzw. „mini–implantów“ (implantów o zmniejszonej średnicy). Sprawa ta została jednak już dawno temu wyjaśniona w jednoznaczny sposób.

Ponieważ Wasi pacjenci, u których wykonaliście zabieg techniką MIMI®, są chodzącą reklamą Waszego gabinetu i tej metody, oraz dzięki temu, że ceny implantów Champions® powodują, że na prace na implantach może sobie pozwolić dużo większa grupa pacjentów, liczba Waszych przypadków implantologicznych powinna się podwajać z roku na rok!