Inwestujemy w produkt, a nie w jego marketing.

Koncentracja na tym, co najważniejsze oraz na protokole pojedynczej operacji zgodnie z Metodą MIMI®-Flapless (Minimalnie Inwazyjna Metoda Implantacji) upraszcza procesy zarówno dla personelu dentystycznego, jak i dla pacjentów. Obniża również ogólne koszty opartej na implantach, wysokojakościowej protetyki dentystycznej nawet o 50%. Z tego powodu jest ta implantacja ogólnodostępnai nadająca się dla każdego pacjenta. Champions-Implants jest całkowicie projektowany, opracowany i produkowany w niemczech (Made in Germany)

Zwycięzcą jest, kto wygra!

O nas

Implanty Champions® zrodziły się w gabinecie stomatologicznym po wielu latach praktyki, nie są zatem teoretycznym abstraktem biomechanicznych duplikatów, ale bazują na wieloletnich doświadczeniach i obserwacjach, wykonywanych podczas codziennych zabiegów przy wykorzystaniu utrwalonych, wypróbowanych metod. Głównym celem było stworzenie nowego, bezpiecznego, optymalnego, sprzyjającego pacjentowi i prostego w zastosowaniu systemu, który będzie osiągalny finansowo dla każdego pacjenta.
Ta nowa koncepcja systemowa objęła najnowsze potwierdzone wyniki badań dotyczące natychmiastowego zaopatrzenia/obciążenia i fizjologii kości wszystkich znaczących specjalistycznych towarzystw, zajmujących się implantologią stomatologiczną. Znaczną rolę odgrywa przy tym genialnie prosta łatwość obsługi oraz znaczne skrócenie często „bezkrwawej” implantacji przy użyciu Champions®. Champions® implanty są tym samym „nie do pobicia” w minimalnie inwazyjnej metodzie implantologii i opracowane w szczególności dla techniki operacyjnej MIMI®-Flapless.
Produkty Champions® można też oczywiście zakładać stosując klasyczne metody, zawsze tam gdzie wymagane są augmentacje. Od maja 2011 dostępne są dwuczęściowe Champions® (R)Evolutions. Dzięki nim chirurdzy stomatologiczni są w stanie standardowo wszczepiać implanty Champions. Dzięki temu kliniki, wykonujące wyłącznie zabiegi chirurgiczne, są w stanie oferować swoim praktykom i ich pacjentom implanty Champions®!
Używając implantów „Champions®możecie Państwo, jako dentyści lub chirurdzy pozytywnie zrewolucjonizować swoje przyszłe plany lecznicze i cenowe, oferując pacjentom dużo lepszą kalkulację ekonomiczną.

Wynik będzie zawsze podobny: zadowoleni pacjenci!!!