Informacje o produkcie

Na całym świecie nie ma innego producenta, który oferuje tak wiele rodzajów jednoczęściowych implantów o różnych długościach, średnicach i formach. Jednoczęściowe implanty stanowią podstawę, na której opiera się idea zastosowania procedury MIMI®-Flapless – minimalne inwazyjna metoda implantacji.
Jednoczęściowe implanty są tak produkowane, że gwint implantu stanowi całość z głową/łącznikiem implantu, czyli-- nie ma tzw. „mikroszczelin”, jak w przypadku implantów dwuczęściowych. W literaturze opisywane są dwie istotne wady implantów jednoczęściowych:

1) rozbieżność filarów oraz,
2) faza zaopatrzenia tymczasowego w przypadku użycia „małej ilości implantów.”

Ad 1) Rozbieżność filarów: Za pomocą cementowalnych „Prep-Caps” (dostępnych z materiałów takich jak tlenek cyrkon oraz tytan stopnia 4 ) można bardzo łatwo wyrównać nawet duże dywergencje osi implantu używając implanty jednofazowe Champions. W przypadku Prep-Caps chodzi prawie jakby o „korony pomocnicze” lub „abutments/łączniki”, które po bezpiecznym zacementowaniu mogą być preparowane równolegle. Dokładna preparacja głowy implantu w ustach pacjenta jest całkowicie bezbolesna, ponieważ z reguły wszystko rozgrywa się „nad tkanką dziąsła”.

Ad 2) Okres od 2 do 8 tygodni po implantacji to czas krytyczny, ponieważ w tej fazie wszystkie implanty są bardzo „wrażliwe” na działania sił bocznych. Jeżeli w tej fazie dojdzie do mikro- lub makro ruchów (na przykład wskutek pęknięcia prowizorium), lub do braku współpracy pacjenta, to wynik całego zabiegu implantacji może być zagrożony. Dlatego właściwe ukształtowanie prowizorium jednoczęściowych implantów jest ważnym elementem kształcenia w zakresie stosowania implantów MIMI®-Flapless.


PDF, powiększenie można uzyskać po kliknięciu na obrazek