Zipprich badania na J.W. Goethe Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem.

Dipl.-Ing.Holger Zipprich ( J.W. Goethe Uniwersytet we Frankfurcie nad Menem) przedstawił w maju 2012 na 2.Champions Kongresie wyniki badań "Micro-movements of Implant-abutment-interface" uwzględniając Chempions (R)Evolutions implanty o średnicy 3,5mm, 4,0mm oraz 4,5mm